Servicii integrate de contabilitate si resurse umane

Amortizarea mijloacelor fixe pe perioada de neutilizare


4-2-japy1200Tot mai mulți agenți economici – firme mici, mijlocii și chiar firme mari – simt pe propria lor piele „beneficiile” economiei de piață, mai ales a numărului mare de taxe din țara noastră, fiind nevoiți dacă nu să-și întrerupă definitiv activitatea să facă acest lucru pe anumite perioade de timp. Motivele pot fi diverse: lipsa de materii prime; lipsa fondurilor necesare pentru plata furnizorilor, salariaților, chiriilor si utilităților sau lipsa cererilor pe piață a produselor sau serviciilor lor etc.

Agenții comerciali trebuie să știe că, dacă întreruperea activității este mai mare de 1 lună, pot trece în conservare mijloacele fixe amortizabile, urmând ca la reînceperea activității și deci la repunerea în funcțiune a mijloacelor fixe să se recalculeze amortizarea fiscală.

Recuperarea valorii fiscale rămasă neamortizată se va efectua pe durata normală de utilizare rămasă, începând cu luna următoare repunerii în funcțiune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare.

Este foarte important a se consemna în fișa mijlocului fix perioada de neutilizarea a acestuia, conform deciziei conducerii societății. De asemena trebuie să se știe că, pentru repunerea în funcțiune a mijlocului fix, va trebui întocmit procesul verbal de punere în funcțiune.