Servicii integrate de contabilitate si resurse umane

Depunerea declaratiilor 392 (A/B), pentru 2013


d392a „Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate” (formularul 392 A) şi „Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate” (formularul 392 B) se depun anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare, respectiv 25 februarie 2014, pentru veniturile obţinute în 2013. Pentru anul 2013, s-ar putea elimina obligativitatea de a depune formularul 392 A sau 392 B pentru contribuabilii care nu obţin venituri din livrările de bunuri şi prestările de servicii (cifra de afaceri pentru anul de raportare este egală cu zero).

Formularul 392 A se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, şi a căror cifră de afaceri, efectiv realizată în anul de raportare, este inferioară sumei de 220.000 lei (65.000 de euro la cursul de schimb din data aderării României la UE – 3,3817 lei pentru un euro).

Formularul 392 B se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, care au realizat, la finele anului calendaristic, o cifră de afaceri, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, inferioară sumei de 220.000 lei.

Formularele (după fiecare caz în parte, A sau B) se depun de către toate persoanele impozabile stabilite în România, indiferent de forma de organizare (SRL, PFA, întreprindere familială, etc.), ce au obţinut în anul fiscal anterior o cifră de afaceri inferioară sumei de 220.00 lei.

Proiectul de pe site-ul ANAF detaliază tipul de persoane obligate să depună formularul 392 B, înlocuind formularea “neînregistrate în scopuri de TVA” cu alta. Astfel, declaraţia 392 B se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, nu erau înregistrate în scopuri de TVA.

Amenda pentru nedepunere D 392 (A sau B) la termen este:

  • de la 2.000 la 3.500 lei pentru persoane fizice;
  • de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice.

Cele două declaraţii informative se depun în format electronic la ghişeele organelor fiscale sau la poştă, prin scrisoare recomandată şi trebuie insoţite de formularele editate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate.

Ambele declaraţii se editează în câte două exemplare. Un exemplar se depune la Fisc, împreună cu suportul electronic, iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.