Salariul minim in 2014


salariul-minimConform HG 871/2013, începând cu 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, iar începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună. În perioada ianuarie – inie, va reprezenta 5,059 lei/oră, iar începând cu data de 1 iulie 2014, va reprezenta 5,357 lei/oră. Astfel, este foarte important să nu se stabilească pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, un salariu de bază sub nivelul de 850 lei în perioada ianuarie – iunie şi sub nivelul de 900 lei în perioada iulie-decembrie 2014. Stabilirea unui salariu de încadrare sub aceste niveluri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii cu amendă, se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti. Vă reamintim că de la abrogarea contractului de muncă la nivel naţional, conform legii de modificare a Codului Muncii nr.40/2011, nu mai este obligatorie aplicarea coeficienţilor de studii asupra salariului de bază minim brut. Aceştia erau:

 1. muncitori:
  1. necalificaţi = 1,
  2. calificaţi = 1,2;
 2. personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
  1. liceală = 1,2
  2. postliceală = 1,25;
 3. personal de specialitate încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
  1. şcoala de maiştri = 1,3;
  2. studii superioare de scurtă durată = 1,5;
 4. personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de studii superioare = 2.

Astfel, un absolvent de studii superioare poate fi încadrat cu acelaşi salariu ca şi un absolvent de studii medii sau un muncitor necalificat. În cazul în care programul normal de muncă este mai mic de 8 ore zilnic, drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

Share Button