Servicii integrate de contabilitate si resurse umane

SERVICII CONTABILE

picture2-501x1024Evidenta contabila completa pentru persoane fizice ce desfasoara profesii liberale
(contabilitate in partida simpla).

Evidenta contabila completa pentru societati comerciale:

 1. Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;
 2. Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
 3. Evidenţă analitică şi sintetică clienţi, furnizori, etc;
 4. Evidenţă mijloace fixe, calculul amortizării, evidenţă obiecte de inventar, etc;
 5. Contabilitatea intrărilor de mărfuri, materii prime etc;
 6. Contabilitatea stocurilor de mărfuri;
 7. Întocmirea şi înregistrarea notelor de intrare/recepţie, a bonurilor de consum şi notelor de predare;
 8. Contabilitatea ieşirilor de produse finite, mărfuri sau servicii;
 9. Elaborarea balanţei de verificare lunară;
 10. Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale precum şi întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 11. Întocmirea Registrului jurnal, Registrului inventar, Jurnalelor de TVA şi Carte mare;
 12. Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele;
 13. Întocmirea şi certificarea Bilanţului contabil.

Intocmire Bilant contabil.

Bilantul Contabil este documentul de sinteză care reflectă situaţia financiară a companiei la o anumită perioadă de referinţă şi permite companiei o imagine completă din punctul de vedere al: Activelor, Pasivelor, Capitalurilor proprii, Contului de Profit şi Pierderi.

Verificare situaţii de sinteză.

Verificarea Balanţei Contabile şi a Bilanţului Contabil.

Servicii de personal – salarizare:

 1. Contracte de muncă, modificări ale acestora, decizii, conform Legii 53/2003 – Codul Muncii.
 2. Completarea contractelor de muncă, întocmirea deciziilor şi a actelor adiţionale.
 3. Întocmirea statelor de salarii.
 4. Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal (declaraţia 112).
 5. Depunerea şi înregistrarea diverselor documente la ITM.
 6. Întocmirea şi transmiterea REVISAL (Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor).

Alte servicii:

 1. Întocmire diverse documente:
  • Întocmirea documentelor de plăţi către bugetul statului.
  • Întocmire adeverinţe de salariu.
 2. Refacerea evidenţelor şi situaţiilor contabile.
 3. Alte servicii specifice.