Servicii integrate de contabilitate si resurse umane

Termeni si conditii

ACCEPTAREA TERMENILOR

Acest acord conţine termenii şi condiţiile complete, care se aplică la utilizarea site-ul nostru de catre dvs. Dacă doriţi să utilizaţi site-ul, inclusiv instrumentele sale şi serviciile oferite vă rugăm să citiţi aceşti termeni de utilizare cu atentie. Prin accesarea acestui site sau folosind orice parte a site-ului sau orice conţinut sau servicii sunteţi de acord să respectati aceşti termeni şi condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu toţi termenii şi condiţiile, atunci nu puteti accesa site-ul ori sa folositi continutul sau orice servicii în site.

MODIFICĂRILE TERMENILOR DE UTILIZARE

Amendamentele la acest acord pot fi făcută / efectuate din când în când, de catre noi, fără notificare specifică. Acordul postat pe site reflectă cele mai recente actualizari şi ar trebui să-l revedeti / cititi cu atenţie înainte de a folosi acest site.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Site-ul permite postarea de oferte, vinderea de servicii, publicitate etc. Cu toate acestea, sunt interzise următoarele actiuni, şi anume:

  1. utilizarea site-ului nostru, inclusiv a serviciilor şi instrumentelor sale, dacă nu sunteti în măsură să emiteti contracte obligatorii din punct de vedere legal, aveti sub vârsta de 18 ani, ori sunteti temporar sau pe termen nelimitat suspendat din drepturile de utilizare a site-ului nostru si a serviciilor, sau instrumentelor;
  2. detaşarea unui articole sau zone şi a servicii de pe site-ul nostru in categorii necorespunzătoare;
  3. colectarea de informatii cu privire la datele personale ale utilizatorilor;
  4. modificari ale preţurilor pentru orice element sau a listelor utilizatorilor;
  5. introducerea de postari false, inexacte, înşelătoare, defăimătoare, sau conţinut calomniator;
  6. orice acţiune care ar putea afecta sistemul de rating.

Informaţii de înregistrare

Pentru a finaliza procesul de înscriere pe site-ul nostru, trebuie să furnizaţi numele dvs. complet, adresa actuală, o adresa de e-mail valida, numele de membru, precum şi orice alte informaţii necesare pentru a finaliza procesul de înscriere. Trebuie specificat că aveti minim 18 ani şi trebuie să fiti responsabil de păstrarea parolei, pentru toate activităţile şi conţinuturile ce sunt încărcate în contul dumneavoastră. Nu trebuie să transmiteti nici viermi sau virusi sau orice cod de natura distructiva. Orice informaţii furnizate de către dvs. sau colectate de pe site-ul sau de terţe părţi, în timpul vizitei site-ul se supun termenilor de Politica de confidenţialitate K.B. Solutions.

Termen de valabilitate

Acest acord va ramane in vigoare si va produce efecte atata timp cat utilizaţi site-ul nostru. Putei sa anulati calitatea de membru în orice moment si pentru orice motiv. K.B. Solutions poate rezilia calitatea de membru pt. orice motiv si în orice moment. Dacă utilizaţi o versiune plătită a Serviciului şi s-a retras calitatea de membru in serviciu, deoarece ai incalcat acest Acord, nu veti avea dreptul la nicio rambursare de taxe de abonament. Chiar si dupa ce calitatea  de membru este retrasa, anumite secţiuni ale acestui acord vor rămâne în vigoare.

Membrii non-comerciali.

Membriilor de pe acest site de social networking le sunt interzise utilizarea serviciilor acestuia, în legătură cu alte activitati comerciale sau asociaţii. Aceasta include furnizarea de link-uri către alte site-uri, dacă se consideră că face concurenta la acest site. Persoane juridice sau entităţi, inclusiv, dar nu se limitează la organizaţii, companii, si / sau afacerile nu pot deveni membri ai K.B. Solutions şi nu trebuie să utilizeze site-ul pentru orice alt scop.

Link-uri & redirectari

Utilizarile ilegale si / sau neautorizate ale Serviciilor, inclusiv incadrarea neautorizata sau legarea la alte site-uri vor fi investigate, şi pot fi luate acţiuni juridice adecvate. Cu toate acestea, unele link-uri catre site-ul nostru sunt binevenite şi vă este permis să stabiliti hyperlink-uri la o parte corespunzătoare din cadrul site-ului, cu condiţia ca:

  1. link-ul sa fie postat numai în forum, chat sau in mesaje;
  2. sa nu elimine sau sa ascunda alte anunţuri, privind drepturile de autor sau alte avertizari plasate pe site-ul nostru;
  3. link-ul sa nu declare sau sa sugereaze orice sponsorizare sau aprobare a site-ului dvs.

In caz contrar vom opri imediat furnizarea de link-uri la site-ul in cauza. Va trebui să verificaţi drepturile de autor de pe pagina la care doriţi să faceti legatura pentru a va asigura că niciunul dintre furnizorii noştri de conţinut nu are propriile sale politici privind legăturile directe la conţinutul acestora spre site-ul nostru.

EXONERAREA GARANŢIEI ŞI EXCLUDERILE / LIMITARI DE RESPONSABILITATE

Nu oferim nicio garantie că funcţionarea site-ul nostru va fi neîntreruptă sau fără erori, şi nu vom fi raspunzatori pentru consecintele oricaror intreruperi sau erori. Putem schimba, limita accesul la, suspenda sau întrerupe site-ul sau orice parte a acestuia în orice moment. Informaţiile, conţinutul şi serviciile de pe site sunt furnizate „ca atare”. Atunci când utilizaţi site-ul sau va referiti la acesta, înţelegeţi şi sunteţi de acord că o faceti pe propriul risc.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Prin prezenta recunoaşteţi toate drepturile, titlurile şi interesele, inclusiv, dar nu se limitează la drepturile reglementate de drepturile de proprietate intelectuală, de pe site-ul nostru, si ca nu veti dobândi nici un drept, titlu sau interes în sau pentru site, cu excepţia situatiilor prevazute în mod expres în prezentul acord. Nu veti modifica, adapta, traduce, pregăti lucrări derivate din, decompila, dezasambla sau încerca în alt mod pentru a obţine codul sursă de la oricare dintre serviciile noastre, de software, sau de documentare, sau să creati sau să încercati să creati un substitut sau un serviciu similar sau produs prin utilizarea sau accesul la Program sau informaţiile de proprietate aferente.

Confidenţialitatea

Sunteţi de acord să nu divulgati informaţiile pe care le obţineti de la noi si sau de la clientii nostri, agenţii de publicitate, furnizori şi membrii pe forum. Toate informaţiile transmise de către un client final, utilizator în temeiul unui program de informaţii de proprietate K.B. Solutions. Informaţiile unui astfel de client sunt confidenţiale şi nu pot fi divulgate. Editorul este de acord să nu reproduca, difuzeze, vinde, distribuie sau exploateze comercial orice astfel de informaţii de proprietate, în orice mod.

NON-cesiunea drepturilor

Drepturile dvs. indiferent de natura lor nu pot fi atribuite nici transferate nimanui şi orice încercare de astfel poate duce la rezilierea prezentului acord, fără răspundere pentru noi. Cu toate acestea, putem rezilia acest acord, pentru orice persoană, în orice moment, fără notificare.

Exonerare

Lipsa de actiune din partea K.B. Solutions asupra respectarii stricte a oricaror termenii, condiţii şi obligaţii din prezentului Contract nu va putea fi considerată ca o renunţare la oricare drepturi sau reparatii pe care le-ar putea avea, nici nu va fi interpretată ca o renunţare la orice modificare ulterioară încălcarii termenilor, condiţiilor prezentului Contract sau a convenţiilor, termenilor, condiţiilor şi obligaţiilor care vor continua să fie în deplină vigoare şi efect.

Nevalabilitate de termeni.

În cazul în care oricare prevedere a acestui Acord de Termeni şi Condiţii este găsită nulă sau inaplicabilă, în conformitate cu orice hotarare sau decizie juridica, aceasta se va aplica numai în măsura maximă permisă de lege, dar restul acestui Acord de Termeni şi Condiţii va rămâne in vigoare şi executoriu în conformitate cu termenii săi.

Întregul acord

Prezentul Acord va fi guvernat de şi interpretat în conformitate cu legislatia Romana, fara nici o referire la conflictul de legi si principii juridice. Acordul descrie şi cuprinde in întregime intelegerea intre K.B. Solutions şi dvs. şi înlocuieşte orice acorduri anterioare, reprezentări, garanţii şi înţelegeri cu privire la site-ul nostru, la conţinutul şi materialele oferite de sau prin intermediul acestuia.

Conflicte legislative si Competenţe

Orice litigiu, controversă sau diferend ce ar putea sa apara între părţi din sau în legătură cu acest Acord, este sub jurisdicţia exclusivă a tribunalelor din Romania, cu excluderea oricăror alte instanţe si fără a genera conflicte legislative sau statale cu ţara dvs. de reşedinţă.

K.B. Solutions – 18.11.2016.